Inscripcions 2015

   
   Enguany s’han enregistrat al Departament de Cultura d’aquest Ajuntament, les següents obres literàries:
- En la modalitat de Narrativa “Blai Bellver”, s’han presentat 42 Obres literàries.
- En la modalitat de Poesia “Ibn Hazm”, s’han presentat 42 Obres literàries.
- En la modalitat d’Assaig i Investigació “Carlos Sarthou”, 6.

   Finalitzat el termini de presentació d’obres, el 15 de juny de 2015, es varen remetre als membres del Jurat, fixant-los el termini del 15 de setembre per a la seua lectura.